Người đàn ông hắt nước bẩn lên ô tô đỗ trước cửa hàng

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 13/01

Người đàn ông dùng xô nước bẩn đổ ra vỉa hè, rồi hắt liên tiếp lên ôtô vì thấy xe đỗ trước cửa hàng.