Điều gì sẽ xảy ra nếu con người có thể tàng hình?

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 30/12

Tàng hình nếu trở thành hiện thực sẽ mang lại nhiều lợi ích trong quân sự, nhưng nếu thực sự con người có thể tàng hình thì việc đầu tiên họ nghĩ tới sẽ là gì?