'Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành 100% khối lượng xây dựng'

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 21/12

Dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị, đến nay dự án vẫn đang trong quá trình nghiệm thu để bàn giao.