Giám đốc đường đua F1 bất ngờ trước tiến độ thần tốc của đường đua Hà Nội

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 16/12

Giám đốc đường đua F1 Michael Masi đến khảo sát tiến độ thi đường đua F1 tại Mỹ Đình. Ông Masi hài lòng với tiến độ thi công và tự tin chặng đua F1 Việt Nam sẽ khởi tranh đúng lịch trình ngày 5/4/2020.