Triều Tiên khôi phục hoạt động tại bãi phóng tên lửa đạn đạo Sohae

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 07/12

Hình ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang có những động thái mới tại bãi thử Tongchang-ri (còn gọi là bãi thứ Sohae).