Công nghệ dọn rác thải mới chuẩn bị được áp dụng ở Việt Nam

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 15/11

Thiết bị dọn rác thải nhựa Interceptor đã được thí điểm làm sạch tại Indonesia và Malaysia. Theo nhóm nghiên cứu, họ sẽ cho thí điểm thêm tại Việt Nam.