Qatar đang trở thành ‘quốc gia thông minh’ như thế nào?

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 08/11

Với những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, Qatar đang nuôi tham vọng trở thành quốc gia thông minh.