Điều đặc biệt nhất ở hệ thống cấp hàng tỷ lít nước cho New York mỗi ngày

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 22/10

Không sẵn có nước ngọt, không sử dụng máy móc, nhưng người dân New York vẫn được cung cấp hàng tỷ lit nước mỗi ngày nhờ hệ thống đặc biệt này.