Khánh Thi, Phan Hiển tiết lộ sẽ cho con trai biểu diễn khiêu vũ

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 15/10

Tham gia biểu diễn tại một buổi dạ tiệc tại TP.HCM, Khánh Thi - Phan Hiển đã đốt cháy sân khấu bằng vũ điệu Tây Ban Nha sôi động.