Đá bọt khổng lồ phủ kín trên mặt biển Thái Bình Dương

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 28/08

Khối đá bọt đang trôi về phía vùng ven biển Australia lớn đến mức có thể theo dõi bằng vệ tinh.