Những nguy cơ có thể xảy ra khi để trẻ trên xe ô tô

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 09/08

Khi trẻ ở trong xe quá lâu sẽ dẫn đến các tình trạng như: thiếu oxi, hoảng loạn, sốc nhiệt...