Đằng sau những video sống ảo là cả một "ê-kíp" đi theo

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 31/07

Sự "đầu tư" cho những video sống ảo khiến người xem cười bể bụng.