Hai nhà sinh thái học đã hồi sinh 'vùng đất chết" sau 19 năm bằng vỏ cam

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 15/07

Không phải bất cứ công nghệ cao siêu nào hay loại phân bón thần kỳ nào mà chính rác hữu cơ mưới là phương thuốc "cái tử hoàn sinh" cho thiên nhiên.