Grant Cardone - Triệu phú tự thân 61 tuổi nhắn nhủ người trẻ những điều hối tiếc nhất ông từng trải qua năm 20 tuôi

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 13/07

Cho đến giờ thì ông vẫn luôn tìm cách cải thiện bản thân mỗi ngày.