Irane Sendler - người phụ nữ giấu hơn 2.500 đứa trẻ Do Thái để giúp chúng thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong Thế chiến thứ II

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 12/07

Chẳng ai biết đến người phụ nữ phi thường ấy cho đến khi bà được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2007.