Người đàn ông từ bỏ mọi thứ để giúp đỡ những con vật lang thang

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 11/07

Anh nói: "Tôi đã giúp chú chó đó và sau đó tìm thấy nhiều con chó khác và rất nhiều con chó khác nữa vì vậy, cuối cùng tôi đã giúp đỡ khoảng 50 con chó tỏng bãi rác".