Châu Nhuận Phát chấp nhận tuổi già keo kiệt để góp toàn bộ gia sản 17.000 tỷ cho từ thiện

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 03/07

Sinh ra trắng tay, về già tay trắng, ngôi sao Ngọa Hổ Tàng Long đã lên một kế hoạch vĩ đại khi về già.