Bảo tàng chia ly được hai nghệ sĩ người Croatia thành lập khi họ chia tay nhau

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 02/07

Khác với mọi người, thay vì vứt những ký vật và cố xóa đi tất cả ký ức về tình yêu thì họ quyết định thành lập bảo tàng với chủ đề chính là sự Chia Ly.