Công nghệ mới đỉnh cao ở Amazon Go

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 01/07

Khách vào cửa hàng - chọn đồ - đi ra, thế là xong mà không cần quét mã QR code hay thanh toán qua ứng dụng nào hết.