Bé 1 tuổi bị phụ nữ mang thai hất bát đồ ăn vào người

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 17/06

Khi mẹ cháu bé và người Phụ nữ đang tranh cãi thì cháu bé cầm đũa làm ồn trong quán. Sau đó, người phụ nữ mang thai đứng dạy lấy bát đồ ăn rồi ném vào người bé gái. Bé gái sau đó đã bị bỏng còn thai phụ bị nhân viên và bảo vệ nhà hàng giữ lại giao cho cảnh sát khu vực.