Phát hiện vật liệu mới có thể chống được cả đạn xuyên giáp

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 12/06

Các nhà nghiên cứu Mỹ tạo ra loại bọt kim loại có thể chống đạn 12,7 mm dù chỉ nặng bằng gần một nửa so với thép.