Loài tê giác 2 sừng tại Malaysia đã chính thức tuyệt chủng

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 03/06

Đại diện Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF Malaysia mới đây đã chính thức thông báo.