5 clip quảng cáo hài té ghế, đáng xem nhất thế giới

Lượt xem: 227
Thời gian xuất bản: 13/03

Xem đi xem lại vẫn thấy buồn cười, đúng là bậc thầy ngành quảng cáo.