Tại sao Trương Tam Phong mạnh nhất trong tiểu thuyết Kim Dung?

Lượt xem: 903
Thời gian xuất bản: 11/03

Kim Dung, trong cuộc phỏng vấn của một tờ báo Hồng Kông năm 1994, được hỏi ai là người có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết của mình. Ông trả lời ngay: Trương Tam Phong.