Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái - Ai mạnh nhất?

Lượt xem: 518
Thời gian xuất bản: 11/03

Đây là câu hỏi mà không ít người đặt ra: Sau khi Vương Trùng Dương chết, ai là cao thủ mạnh nhất trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung?