Lễ hội Carnival trong thời kỳ suy thoái kinh tế và bất ổn an ninh ở Brazil

Lượt xem: 47
Thời gian xuất bản: 26/02

(VTC14) - Lễ hội Carnival trong thời kỳ suy thoái kinh tế và bất ổn an ninh ở Brazil.